Loterie promocyjne nie są opodatkowane podatkiem od gier

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Rozmiar czcionki: Drukuj ten post

Czy loterie organizowane w celu zwiększenia sprzedaży podlegają podatkowi od gier? Takie pytanie zadała spółka Dyrektorowi Izby Celnej w Katowicach.

Pytanie podatnika: W celu promocji sklepu internetowego, zachęcenia potencjalnych nabywców do skorzystania z oferty spółki i zwiększenia sprzedaży treści multimedialnych, usług bądź towarów tam oferowanych spółka planuje zorganizowanie loterii dla klientów tego sklepu, w których oferowane będą wygrane (nagrody rzeczowe lub pieniężne). Czy loterie, które planuje organizować spółka podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 15 lipca 2016 r. (data wpływu 19 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier w zakresie rozpoznania loterii promocyjnej i jej opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od gier w zakresie rozpoznania loterii promocyjnej i jej opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, planuje uruchomienie pod swoją marką strony internetowej (dalej: Sklep Internetowy) umożliwiającej osobom zainteresowanym dostęp do oferowanych przez Spółkę treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych i/lub usług i/lub towarów.

W ramach Sklepu Internetowego Spółka zamierza oferować dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych i/lub sprzedaż towarów lub usług, np. usługi dostępu do zdigitalizowanych treści multimedialnych, takich jak: bieżące serwisy informacyjne, artykuły prasowe, materiały filmowe, nagrania muzyczne, gry itp. Działanie Sklepu Internetowego nie będzie odbiegała od innych tego typu serwisów. W zakresie działania Sklep Internetowy będzie zbliżony do sposobu funkcjonowania takich mediów jak np. …, które również udostępniają odpłatnie część treści multimedialnych. Spółka zakłada różnorodność treści multimedialnych oferowanych w ramach Sklepu Internetowego (treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych i/lub towarów i/lub usług). Oferowane w ramach Sklepu Internetowego treści multimedialne (treści cyfrowe niezapisane na nośnikach materialnych, towary, usługi) mogą być własnością Spółki lub innych podmiotów. Spółka zakłada, że dostęp do oferowanych treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych i/lub usług będzie nabywany czasowo, tj. np. w jednostkach godzinowych lub dobowych.

Płatności za treści cyfrowe niezapisane na nośnikach materialnych i/lub usługi i/lub towary nabywane w ramach Sklepu Internetowego będą mogły być dokonywane przelewem bankowym lub internetowym, przy czym Spółka przewiduje głównie wykorzystanie przelewów internetowych, za pomocą aplikacji takich jak PayU lub PayPal, umożliwiających dokonywanie przelewu bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu. Płatności będą mogły być dokonywane również w formie SMS-a lub przekazem pocztowym.

Nabycie treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług lub towarów następuje z chwilą dokonania płatności – po dokonaniu płatności użytkownik w odpowiedzi otrzymywałby kod dostępu do Sklepu Internetowego, uprawniający go do pobrania lub odbioru wybranej treści multimedialnej, towaru lub usługi (np. dostępu do treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych przez określony czas lub otrzymania wybranego towaru). W przypadku kolejnych nabyć otrzymywałby kolejne kody dostępu lub kolejne usługi lub towary.

W celu promocji Sklepu Internetowego, zachęcenia potencjalnych nabywców do skorzystania z oferty Spółki i zwiększenia sprzedaży treści multimedialnych, usług bądź towarów tam oferowanych Spółka planuje zorganizowanie loterii dla klientów tego Sklepu, w których oferowane będą wygrane (nagrody rzeczowe lub pieniężne).

Loteria zostanie zorganizowana na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora właściwej izby celnej. W tym celu Spółka złoży stosowny wniosek o wydanie zezwolenia na urządzenie przedmiotowej loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W zależności od sytuacji rynkowej, w loterii będą mogli wziąć udział nabywcy jakiejkolwiek treści cyfrowej niezapisanej na nośnikach materialnych, usługi lub towaru albo jedynie nabywcy wybranych treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług lub towarów objętych promocjami.

W celu dokonania zgłoszenia udziału w loterii koniecznym będzie podanie, w tytule płatności lub w treści SMS-a, przez osobę nabywająca daną treść, usługę lub towar określonego hasła, którym może być np. imię użytkownika lub innej treści wskazanej przez Spółkę. Osoba dokonująca płatności w inny sposób niż z wykorzystaniem SMS-a powinna również podać w tytule płatności swój numer telefonu.

Zatem, uczestnik loterii nie będzie musiał zgłaszać dodatkowo swojego udziału w loterii, ale zrobi to przy nabywaniu treści cyfrowej niezapisanej na nośnikach materialnych, usługi lub towaru. Jednak z drugiej strony uczestnik może świadomie dokonać wyboru, czy chce tylko nabyć usługę, czy też nabyć usługę i jednocześnie wziąć udział w loterii, bowiem osoba zainteresowana tylko nabyciem treści cyfrowej niezapisanej na nośnikach materialnych, usługi lub towaru nie jest zobowiązana, w każdym przypadku nabycia, zgłosić się do udziału w loterii. Osoby, które nie będą zainteresowane udziałem w loterii, przy nabyciu nie będą podawać stosowanego hasła, np. imienia, co będzie oznaczało, że nie będą uczestniczyć w losowaniu.

Spółka nie będzie pobierała żadnej dodatkowej płatności za udział w loterii, tj. osoba, która zapłaciła za treści, usługę lub towar nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w loterii. Jedynym przychodem Spółki będzie kwota wynagrodzenia za dostarczane treści cyfrowe niezapisane na nośnikach materialnych, świadczone usługi lub sprzedawane towary, otrzymywane w formie przelewów, przekazów PayU lub PayPal, przekazów bankowych lub pocztowych lub płatności SMS-em.

Spółka przewiduje, że za każdą nabytą jednostkę dostępu do Sklepu Internetowego (np. godzinną) lub inną treść cyfrową niezapisaną na nośnikach materialnych, usługę lub towar, uczestnik nabędzie jedno uprawnienie do udziału w losowaniu (np. jeden los) w organizowanej loterii. W związku z powyższym, osoby które nabędą dostęp na dłuższy czas albo nabędą więcej treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług lub towarów, będą zwiększać swoje szanse w losowaniu tyle razy ile razy nabyli treści cyfrowe niezapisane na nośnikach materialnych, usługi lub towary, w okresie pomiędzy losowaniami. Spółka przewiduje również możliwość organizowania w ramach loterii akcji bonusowych, czy okresów promocyjnych polegających na tym, że nabywca treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług lub towarów, w określonych przedziałach czasowych, będzie otrzymywał za jedno nabycie więcej niż jedno uprawnienie do udziału w losowaniu, (np. więcej niż jeden los).

W oparciu o przedstawione powyżej założenia Spółka przewiduje również możliwość promocji sklepów internetowych innych podmiotów. W takim przypadku, loteria może być zorganizowana na zlecenie innego podmiotu w celu promocji sklepu internetowego, zachęcenia potencjalnych nabywców do skorzystania z oferty tego podmiotu i zwiększenia sprzedaży treści multimedialnych, usług bądź towarów tam oferowanych. Zasady udziału w loterii, w których oferowane będą wygrane (nagrody rzeczowe lub pieniężne), będą tożsame jak w przypadku planowanego przedsięwzięcia na potrzeby Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy loterie, które planuje organizować Spółka podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier, jeżeli do udziału w loterii uprawniać będzie nabycie każdej treści cyfrowej niezapisanej na nośnikach materialnych, usługi i/lub każdego z towarów oferowanych w Sklepie Internetowym?
  2. Czy loterie, które planuje organizować Spółka podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier, jeżeli do udziału w loterii uprawniać będzie nabycie tylko wybranych treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, towarów i/lub usług oferowanych w Sklepie Internetowym?
  3. Czy loterie, które planuje organizować Spółka w celu promocji sklepów internetowych i oferowanych tam treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług i/lub towarów innych podmiotów podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier, jeżeli do udziału w loterii uprawniać będzie nabycie każdej treści cyfrowej niezapisanej na nośnikach materialnych, usługi i/lub każdego z towarów oferowanych w Sklepie Internetowym?
  4. Czy loterie, które planuje organizować Spółka w celu promocji sklepów internetowych i oferowanych tam treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług i/lub towarów innych podmiotów podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier, jeżeli do udziału w loterii uprawniać będzie nabycie tylko wybranych treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług i/lub towarów oferowanych w Sklepie Internetowym?

Stanowisko Spółki

Zdaniem Wnioskodawcy we wszystkich przypadkach przedstawionych w pytaniach powyżej, loterie, które planuje organizować nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od gier, ponieważ opisane powyżej przedsięwzięcia będą stanowić loterie promocyjne, w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, niezależnie od tego czy promocja będzie obejmować każdą treść cyfrową niezapisaną na nośnikach materialnych, usługę lub towar, czy tylko wybrane, jak również czy będzie dotyczyła własnego sklepu internetowego czy sklepu należącego do innego podmiotu.

Całość czytaj na: podatki.biz

Tagged under

1 Comment

  1. Pingback: Loterie promocyjne nie są opodatkowane podatkiem od gier - E-PLAY.PL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O Stronie

Serwis E-Play.eu to wyczerpujące kompendium wiedzy o internetowym hazardzie poparte 20-letnim doświadczeniem tworzących go specjalistów z branży hazardowej Prezentujemy tylko sprawdzone kasyna, bukmacherów oraz poker roomy oraz najlepsze oferty skierowane do graczy. E-Play.eu to codzienna porcja rzetelnej wiedzy i rozrywki w najlepszym wydaniu.

Archiwa