Gry losowe online: Ograniczenia muszą być proporcjonalne do zamierzonego celu

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Rozmiar czcionki: Drukuj ten post

Jeżeli krajowy system zezwoleń jest niezgodny z prawem unijnym, naruszenie tego systemu przez podmiot gospodarczy nie może być przedmiotem sankcji.

22 czerwca 2017 r. TSUE negatywnie ocenił węgierski system zezwoleń na urządzanie gier losowych online. Wyrok Trybunału został poprzedzony opinią rzecznika generalnego Macieja Szpunara, która stanowi doskonały przykład rozumowania w sprawach dotyczących wprowadzanych przez państwa członkowskie ograniczeń w swobodzie świadczenia usług.

Stan faktyczny

Spółka Unibet z siedzibą na Malcie, posiadająca zezwolenia na urządzanie gier losowych w różnych państwach członkowskich UE, oferowała gry losowe online na terytorium Węgier, nie uzyskawszy zezwolenia węgierskiego na taką działalność. Węgierskie organy podatkowe wydały wobec spółki decyzje administracyjne nakazujące blokadę dostępu do jej stron internetowych z terytorium Węgier. Spółka zaskarżyła decyzje organów, argumentując, że przepisy krajowe przyznają operatorom gier losowych online jedynie teoretyczną możliwość świadczenia usług transgranicznie, podczas gdy w rzeczywistości operatorzy ci nie są w stanie uzyskać od władz zezwoleń, które są konieczne do świadczenia tych usług.

W następstwie tak powstałego sporu sąd krajowy zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE (TSUE).

Wyrok TSUE

Trybunał orzekł zgodnie z propozycją wskazaną w opinii rzecznika generalnego. Przypomniał również, że wynikająca z art. 2 Traktatu o UE zasada pewności prawa i zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań wymaga, by przepisy prawne były jasne, precyzyjne, a ich skutki przewidywalne, zwłaszcza gdy pociągają za sobą skutki niekorzystne dla jednostek i przedsiębiorstw.

TSUE przesądził, że art. 56 TFUE sprzeciwia się systemowi koncesji i zezwoleń, który zawiera przepisy dyskryminujące operatorów z innych państw członkowskich lub który zawiera przepisy wprawdzie niedyskryminujące, ale stosowane w sposób nieprzejrzysty, który uniemożliwia lub utrudnia uzyskanie zezwolenia przez podmioty z innych państw członkowskich. Jeżeli zaś regulacja krajowa jest sprzeczna z art. 56 TFUE, prawo unijne sprzeciwia się nakładaniu sankcji na jednostki i przedsiębiorstwa za naruszenie takiej regulacji.

Komentarz eksperta

Agnieszka Kraińska, praktyka prawa europejskiego kancelarii Wardyński i Wspólnicy Co do zasady.pl

W sprawie Unibet TSUE stwierdził, że co do zasady samo istnienie procedury zezwoleń na urządzanie gier losowych online wobec usługodawców posiadających siedzibę w innych państwach członkowskich wystarczy, by stwierdzić istnienie ograniczenia dla swobody świadczenia usług określonej w art. 56 TFUE. Odstępstwa od swobody świadczenia usług mogą być uzasadnione wskazanymi w TFUE względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego lub nadrzędnymi względami interesu publicznego wynikającymi z orzecznictwa TSUE (np. ochroną konsumentów). Ograniczenia uzasadniane nadrzędnymi względami interesu publicznego nie mogą stanowić bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji dla podmiotów posiadających siedzibę w innych państwach członkowskich, muszą być proporcjonalne do zamierzonego celu, a system zezwoleń powinien być oparty na obiektywnych i niedyskryminacyjnych zasadach i znanych z góry kryteriach ograniczających zakres uznania organów krajowych.

Jeżeli ograniczenia nie spełniają wskazanych wymogów, naruszają traktatową swobodę świadczenia usług. W takiej sytuacji sankcje za naruszenie przepisów, które są niezgodne z prawem UE, są również niezgodne z prawem UE.

Całość czytaj na: rp.pl

Tagged under

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O Stronie

Serwis E-Play.eu to wyczerpujące kompendium wiedzy o internetowym hazardzie poparte 20-letnim doświadczeniem tworzących go specjalistów z branży hazardowej Prezentujemy tylko sprawdzone kasyna, bukmacherów oraz poker roomy oraz najlepsze oferty skierowane do graczy. E-Play.eu to codzienna porcja rzetelnej wiedzy i rozrywki w najlepszym wydaniu.

Archiwa